تاریخ

  • 27

  • 29

  • 31

  • 38

  • 39


60,000.00 دلار5 هماهنگی
546.00 دلار4 هماهنگی
24.00 دلار3 هماهنگی
1.00 دلار2 هماهنگی

Take 5
بلیط خود را آنلاین با انتخاب پنج شماره اصلی (1-39)، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری تیک فایو هرشب ساعت 23:25 به وقت 'نیویورک و ساعت 07:55 روز بعد به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 2.5 دلار
  • تعداد اعداد بلیط :5 عدد

جایزه بزرگ

60 هزار دلار