تاریخ

  • 13

  • 19

  • 21

  • 25

  • 26

  • 3


7,000,000.00 دلار5 هماهنگی + 1 بونوس
150,000.00 دلار5 هماهنگی
2,500.00 دلار4 هماهنگی + 1 بونوس
500.00 دلار4 هماهنگی
100.00 دلار3 هماهنگی + 1 بونوس
25.00 دلار3 هماهنگی
10.00 دلار2 هماهنگی + 1 بونوس
4.00 دلار2 هماهنگی
2.00 دلار1 هماهنگی + 1 بونوس

Cash4Life
بلیط خود را آنلاین با انتخاب پنج شماره اصلی (1-60) و یک شماره بونوس (1-4) انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری کش فور لایف هر روز ساعت 21:00 به وقت 'نیویورک و ساعت 03:00روز بعد به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 3 دلار
  • تعداد اعداد بلیط :5 عدد
  • تعداد اعداد بونوس :1 عدد

جایزه بزرگ

7 میلیون دلار