تاریخ

  • 6

  • 7

  • 18

  • 25

  • 41

  • 16


25,000,000,000.00 پزو کلمبیا5 هماهنگی
17,000,000,000.00 پزو کلمبیا5 هماهنگی + 1 بونوس
10,000,000.00 پزو کلمبیا4 هماهنگی + 1 بونوس
171,250.00 پزو کلمبیا4 هماهنگی
55,900.00 پزو کلمبیا3 هماهنگی + 1 بونوس
13,700.00 پزو کلمبیا3 هماهنگی
10,350.00 پزو کلمبیا2 هماهنگی + 1 بونوس
5,700.00 پزو کلمبیا1 بونوس
5,700.00 پزو کلمبیا1 هماهنگی + 1 بونوس

Colombia Baloto
بلیط خود را آنلاین با انتخاب شش شماره اصلی (1-43)، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری بالوتو هر شنبه و پنج شنبه ساعت 23:00 به وقت 'محلی و ساعت 8 روز بعد به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 14700 پزو کلمبیا
  • تعداد اعداد بلیط :5 عدد
  • تعداد اعداد بونوس :1 عدد

جایزه بزرگ

17.5 میلیارد پزو کلمبیا