تاریخ

  • 3

  • 11

  • 33

  • 34

  • 36

  • 1

  • 12


174,000,000.00 یورو5 هماهنگی + 2 بونوس
208,309.00 یورو5 هماهنگی + 1 بونوس
36,900.00 یورو5 هماهنگی
3,095.00 یورو4 هماهنگی + 2 بونوس
126.00 یورو4 هماهنگی + 1 بونوس
102.00 یورو3 هماهنگی + 2 بونوس
45.00 یورو4 هماهنگی
21.00 یورو2 هماهنگی + 2 بونوس
13.00 یورو3 هماهنگی + 1 بونوس
11.00 یورو1 هماهنگی + 2 بونوس
10.00 یورو3 هماهنگی
8.00 یورو2 هماهنگی + 1 بونوس
4.00 یورو2 هماهنگی

Austria EuroMillions
بلیط خود را آنلاین با انتخاب پنج شماره اصلی (1-50)، و دو ستاره خوش شانس (1-12) انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری یورو میلیون هر سه شنبه و جمعه ساعت 21:00 به وقت اروپای مرکزی و ساعت 23:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد. وبسایت رسمی

  • قیمت بلیط : 3.5 یورو
  • تعداد اعداد بلیط :5 عدد
  • تعداد اعداد بونوس :2 عدد

جایزه بزرگ

195 میلیون یورو