تاریخ

 • 4

 • 10

 • 12

 • 13

 • 18

 • 20

 • 23

 • 5


20,000,000.00 دلار استرالیا7 هماهنگی + 1 بونوس
2,000,000.00 دلار استرالیا7 هماهنگی
8,655.00 دلار استرالیا6 هماهنگی + 1 بونوس
294.00 دلار استرالیا6 هماهنگی
128.00 دلار استرالیا5 هماهنگی + 1 بونوس
65.00 دلار استرالیا4 هماهنگی + 1 بونوس
34.00 دلار استرالیا5 هماهنگی
17.00 دلار استرالیا3 هماهنگی + 1 بونوس
10.00 دلار استرالیا2 هماهنگی + 1 بونوس

Powerball Australia
بلیط خود را آنلاین با انتخاب هفت شماره اصلی (1-35)، انتخاب کنید و همچنین یک شماره پاوربال . بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری پاوربال هر پنجشنبه ساعت10:45 به وقت 'گرینویچ و ساعت 14:15 به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 3 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد. وبسایت رسمی

 • قیمت بلیط : 4 دلار استرالیا
 • تعداد اعداد بلیط :7 عدد
 • تعداد اعداد بونوس :1 عدد

جایزه بزرگ

20 میلیون دلار استرالیا