تاریخ

  • 9

  • 10

  • 17

  • 25

  • 37

  • 42

  • 0


10,735,000.00 یورو6 هماهنگی
5,000,000.00 یورو6 هماهنگی + 1 بونوس
13,300.00 یورو5 هماهنگی + 1 بونوس
5,125.00 یورو5 هماهنگی
212.00 یورو4 هماهنگی + 1 بونوس
50.00 یورو4 هماهنگی
20.00 یورو3 هماهنگی + 1 بونوس
10.00 یورو3 هماهنگی
5.00 یورو2 هماهنگی + 1 بونوس

Germany Lotto
بلیط خود را آنلاین با انتخاب شش شماره اصلی (1-49)، و یک عدد بونوس (0-9) انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری جرمن لاتر هر چهارشنبه و شنبه ساعت 17:00 به وقت گرینویچ و ساعت 20:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 3 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 2.5 یورو
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد
  • تعداد اعداد بونوس :1 عدد

جایزه بزرگ

5 میلیون یورو